Som bekant finns det mängder med reklamskyltar längs vägarna, men det är kanske inte alltid som trafikanterna lägger märke till dem.

Nu har Ford ansökt om ett patent gällande en lösning som gör att texten från skyltarna visas automatiskt på skärmarna i våra bilar. Till exempel kan det dyka upp reklam från en närbelägen restaurang och då kan du passa på att beställa hämtmat medan du sitter bakom ratten, rapporterar Motor1.

Ett sådant system skulle kunna leda till ökade intäkter för Ford, men kritiken har inte låtit vänta på sig. Bland annat finns det en oro för att förarna ska bli distraherade, vilket i sin tur ökar risken för trafikolyckor.

I sammanhanget bör det förstås påpekas att många patentansökningar inte tas i bruk, så det är långtifrån säkert att Ford kommer använda sig av tekniken i sina framtida bilar.