Ett namnbyte är på gång för bransch- och arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen. Förbundsdirektör Åsa Zetterberg uppger att namnbytet kommer ske någon gång under hösten. Då kommer begreppen it och telekom att ha gjort sitt. Istället kommer man verka under namnet Techsverige.

Är it dött?

– Nej, det är det verkligen inte. Det är hetare än på bra länge. Men branschen har utvecklats och vi har undersökt lite vad vi ska ha för namn, säger Åsa Zetterberg och utvecklar vad som ligger bakom namnbytet.

– Vi vill vara relevanta för fler företag, och för en bredare krets än de klassiska it- och telekomföretagen. Det vi jobbar med är relevant för de bolagen också. Vi har även gjort en undersökning om vad de tycker om namnet och då fick vi det bekräftat. Det är lite daterat, men det har tjänat oss väl.

Nya sektorer

Genom att namnprocessen landade i ordet tech vill man vara relevant för bolag som jobbar inom de nya sektorer som uppstått. Här nämns exempelvis healthtech, govtech, edtech, foodtech, legaltech, cleantech, indtech samt spelbranschen.

– Vi vill spela en större roll och tech ett bra begrepp som många ser som positivt och mer inkluderande, säger Åsa Zetterberg.

Under det senaste året, som präglats av pandemin, har också medlemsantalet ökat kraftigt. Med 168 nya medlemsföretag har IT&Telekomföretagen i dagsläget ett cirka 1 350 företag ombord.

– Vi har sett en coronaeffekt, där vi fått ganska många nya medlemmar. De ser att vi är en aktör som hjälper till mycket i kris, säger Åsa Zetterberg.

Användandet av begreppet techbranschen istället för it- och telekombranschen har redan börjat. I sin senaste rapport konstaterar IT&Telekomföretagen att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för Sveriges ekonomi.

– Techbranschen är viktig för BNP, men även för jobben och exporten. Det är också en bransch som lägger grunden för andra branscher. Det är det vi menar med begreppet bas, att det både bidrar till numerära tal, men också att man är en bas som andra behöver. Vi ser att de digitalt mogna företagen har klarat av pandemikrisen bättre.

Växer kraftigt

I rapporten framkommer att branschens bidrag till BNP har vuxit med hela 1 300 procent sedan 1981. Under 2020 landade bidraget till BNP på 281 miljarder kronor. Man pekar också på att bidraget till svensk export har ökat dramatiskt, med närmare 1 200 procent sedan 1998. Under 2020 bidrog techbranschen med 140 miljarder exportkronor, vilket är drygt 6 procent av den totala exporten.

– Inte minst riktningen på utvecklingen i förhållande till andra branscher är intressant, säger Åsa Zetterberg och konstaterar att det naturligtvis finns ett syfte med att lyfta fram de här siffrorna.

– De används för att visa branschens stora värde och för att vi vill påverka politiken i våra viktigaste frågor.

En av de viktiga frågorna handlar om att lyfta hur mycket jobb som skapas. I rapporten lyfter IT&Telekomföretagen att mer än 60 procent av de nya jobb som skapades i Sverige mellan 2006 och 2016 uppstod i de it-intensiva sektorerna. Och det finns också en övertygelse om att fler jobb skulle kunna skapas, om det inte vore för hjärtefrågan om kompetensbrist.

– Vi vet att det saknas 70 000 it-experter till 2024. Och idag är det 7,8 miljoner inom EU som jobbar inom ict-sektorn. Där kommer det behövas 20 miljoner fram till 2030, säger Åsa Zetterberg.

Större paraply

Bland de andra viktiga frågor man ska fortsätta lyfta finns den digitala infrastrukturen, där man anser att varken bredbandsutbyggnaden eller 5g-utrullningen går så snabbt som de borde. Dessutom vill man slå ett slag för policyutveckling och ledarskap.

– Vi måste ha ett mindset att det här är angelägna frågor och växande sektorer som är viktiga för vår framtida utveckling. Här ser vi även att offentlig sektor också behöver lägga i en växel till.

Enligt Åsa Zetterberg var det stor enighet om det nya namnet under processen, och hon svarar så här på om hon tror att det finns någon som kommer sakna it och telekom?

– Det är möjligt. Men vi får fylla Techsverige med bra innehåll och värde. Vi kommer ha kvar fokus på it och telekom, men paraplyet är lite större och innehåller lite mer.