Det är Atea som har ramavtal med Digg via Kammarkollegiets ramavtal för Programvaror och tjänster – Programvarulösningar. Ida Infront kommer att som underleverantör leverera sin ärendehanteringsprodukt Iipax case, inklusive relaterade tjänster. Avtalet sträcker sig över tre år, med möjlighet till förlängning om ytterligare två år.

Myndighetens mål med införandet av IIipax case är förbättrat och effektiviserat internt arbete med handläggning av ärenden och dokument, säkerställande av enhetligt arbetssätt, ytterligare digitalisering och ökad informationssäkerhet samt spårbarhet.

– Jag är stolt över att Digg kommer att använda Iipax case för effektivisering av sin ärendehantering. Deras uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig är viktig. Att få verka för Diggs fortsatta framgång är ännu ett hedersuppdrag för oss, säger Stefan Jonegård, vd på Ida Infront.