Etteplan och Husqvarna Group fortsätter sitt outsourcingsamarbete inom teknisk information. Det nya avtalet är en förlängning av det samarbete som inleddes 2015 när Husqvarna Group outsourcade produktion och underhåll av all sin tekniska information till Etteplan för samtliga produkter och varumärken. Sedan dess har Etteplan implementerat globala processer för att ytterligare förbättra den tekniska informationens kvalitet.

– Vi är glada över att gå vidare med vårt samarbete med Etteplan, som redan är mycket väl insatta i vår verksamhet. Vi är fast beslutna att utveckla kvaliteten på vår tekniska information ytterligare tillsammans. Det nya avtalet gäller i tre år och syftar till att framtidssäkra den tekniska informationen genom digitalisering och användarcentrerat innehåll. Det gör det också möjligt för oss att få tillgång till den senaste tekniken och expertisen, samtidigt som vi kan fokusera på vår kärnverksamhet, säger Andreas Rangert, ansvarig för Tree Pro Customer Unit & Technology Operations, Husqvarna Division.

– Att Husqvarna nu ger oss fortsatt förtroende att fortsätta hjälpa dem att förbättra sin tekniska information visar att de är nöjda med det vi har levererat och att de tror på våra tjänster, säger Mikael Vatn, chef för Technical Documentation på Etteplan.