Öppen källkods-mjukvara är ett fundament för företagens it sedan åratal. Det är ingen överraskning att tekniken är en viktig drivkraft i utvecklingen av den infrastrukturella delen av företagens it, i samma utsträckning som utvecklingen av applikationer.

Vissa projekt inom öppen källkod är mer inflytelserika än andra, och vi presenterar här fem projekt som kanske mest av alla hjälper företagen att upprätthålla tempot i en operativ miljö som blir allt mer sofistikerad.

Openstack

Openstack är en viktig produkt, mycket för att den utgör en konkurrent till marknadens viktigaste proprietära virtualiseringsmjukvara – VMware Vsphere. Om det bara handlar om att virtualisera servrar i en pool av resurser verkar skillnaden mellan produkterna mest handla om användarvänlighet – det är enklare att använda VMware i miljöer där det saknas expertis inom intern virtualisering eller privata moln.

Openstack är viktig inom nätverk av en anledning: Telekom-sektorn och det som kallas network function virtualization, NFV. Här används virtualiseringen för nätverksfunktioner som tidigare utfördes med hjälp av fysisk hårdvara med proprietär mjukvara.

Teleoperatörer älskar NFV eftersom tekniken låter dem ersätta dyra, proprietära produkter med generella switchar och servrar. Openstack tillför också förmågan att kunna tilldela resurser på ett dynamiskt och flexibelt sätt.

Arpit Joshipura, ansvarig för nätverk och orkestrering inom Linux Foundation, säger att Openstack och andra projekt inom NFV snabbt blivit centrala för teleoperatörer.

– Inom telekom handlade allt tidigare om proprietära produkter, från accessnätet över radio och ytterkanten i systemen, till kärnan i nätverken. Men de senaste fem åren har teleoperatörerna blivit helt beroende av system med öppen källkod, säger Arpit Joshipura.

Ansible

Ansible, som ursprungligen utvecklades av Red Hat med öppen källkod, är ett verktyg för it-automatisering och konfigurationshantering som utgör ett alternativ till manuell konfigurering av hårdvara.

Iden bygger på att it-administratörer skapar skript som beskriver nätverket och vad det ska göra, och Ansible konfigurerar automatiskt de berörda enheterna. Systemet använder ingen agent-mjukvara på enheterna, utan man trycker helt enkelt ut Ansible-moduler över ssh.

– Ansible är viktigt av den anledningen att man behöver kunna orkestrera maskiner när man har många av dem. Man kan hantera en server eller två, eller kanske tio, men det blir klart enklare rulla ut dem och hantera dem automatiskt, säger Elizabeth K. Joseph, utvecklingsrådgivare och expert på öppen källkod på IBM.

Red Hat erbjuder diverse tillägg till Ansible mot betalning, till exempel för förbättrad säkerhet, rollbaserad åtkomstkontroll och schemaläggning. Med Ansible kan man fastställa konfigurationer på en enda kontrollenhet som automatiskt trycker ut konfigurationer till olika enheter – alla eller en delmängd av dem – och förändringar av konfigurationer kan spåras och identifieras i ett versionshanteringssystem som Git.

Akraino

Akraino lanserades 2019 och är en produkt från Edge-programmet inom Linux Foundation. Programmets syfte är att skapa öppna ramverk för utrullning av så kallad edge computing. Akraino är en uppsättning konfigurationsmallar som syftar till att utgöra ett fritt tillgängligt recept för konfigurationer av nätverk och hårdvara för specifika ändamål.

Systemet är i dagarna uppe i elva olika grupper av generella användningsområden, och 27 specifika mallar. Ett exempel är StarlingX Far Edge Distributed Cloud som specificerar en uppsättning hårdvara, leverantörer av containrar och ett ramverk för orkestrering för att köra applikationer på platser med hög densitet som flygplatser, arenor och köpcenter. Andra mallar fokuserar på infrastruktur för AR/VR, radio inom telekom och olika varianter av IoT.

Iden med Akraino är att ge leverantörer och sofistikerade slutanvändare ett sätt att strömlinjeforma konfigurationen av de gemensamma elementen i en edge-utrullning. Ett företag med en ny applikation för en viss vertikal på marknaden, till exempel att övervaka uppkopplade fabriker, kan fokusera på sin applikation utan att behöva designa den underliggande infrastrukturen.

Kubernetes

Kubernetes är en plattform för containerisering av allsköns arbetsbelastningar inom företagsmiljöer. Det var Google som utvecklade Kubernetes till att börja med, men systemet släpptes under öppen källkod 2014. Idag är Kubernetes en branschstandard som upptar 71 procent av marknaden bland företag enligt en undersökning från 451 Research.

Företag gillar Kubernetes för dess förmåga att effektivt förenkla utrullning av tjänster. Istället för en monolitisk applikation som ger en uppsjö funktioner och kräver en speciell infrastruktur, så kan Kubernetes bryta ned applikationen i dess funktionella beståndsdelar och virtualisera dem i sina respektive containrar.

Detta innebär att en containeriserade funktioner kan köra var som helst – i det egna datacentret, publika moln, privata moln eller en kombination av dessa – och fungera som om de vore en enda applikation på dedikerad hårdvara.

Utvecklare kan alltså skapa en fil som beskriver hur tjänsterna är tänkta att fungera, och Kubernetes automatiserar allt från provisionering, till felöverlämning och uppdateringar.

Kubernetes släpptes alltså som ett öppen källkods-verktyg för att förenkla hanteringen av den underliggande infrastrukturen, men samtidigt lämnar det öppet för leverantörer och användare att skapa modifieringar för att adressera specifika marknader eller speciella behov hos företag, enligt Elizabeth K. Joseph på IBM.

– Flera jätteföretag gick ihop för att bygga de här sakerna som utgör ett skelett eller en kärna av hur systemet ska fungera. Ett litet företag kan använda Kubernetes på egen hand, men det är faktiskt ganska svårt. Anledningen till att dessa stora företag gjorde denna investering i Kubernetes är för att de vet att de kan sälja tjänster ovanpå skelettet. Det låter dem slippa att skriva de grundläggande och tråkiga sakerna som de behöver göra i alla fall, säger Elizabeth K. Joseph.

Linux 

En sådan här lista över projekt som är viktiga för företagens nätverk måste ta med Linux-kärnan. Linux är ett grundläggande fundament för en enorm del av företagens nätverk, inklusive de övriga projekten vi listar i denna artikel. Förlängningen av detta är att Linux utgör det grundläggande operativsystemet bakom 90 procent av det publika molnet, enligt en undersökning som utfördes av Red Hat 2019.

Även i sig självt utgör Linux ett operativsystem med robusta funktioner som gör det enkelt att rulla ut hårdvara med öppen mjukvara. Allt eftersom uppgiften att implementera och hantera nätverk blir mer mjukvarubaserat, blir kunskaper i Linux kritiskt för i stort sett alla som arbetar professionellt med nätverkssystem.

– Jag tror folk tar det för givet, säger Elizabeth K. Joseph.