Svenska kommuner är en viktig del av Unit4:s svenska verksamhet. Nu drog man längsta strået när Strängnäs kommun upphandlade nytt ekonomisystem och en ny e-handelslösning. Kommunens nuvarande ekonomisystem togs i bruk 2002, och därför behövde det uppgraderas.

– Vi arbetar ständigt med utveckling på många fronter. De närmaste åren fokuserar vi starkt på digitalisering. Ett modernt ekonomisystem som är framtidssäkert är därför centralt, och ett led i kommunens digitaliserings- och visionsarbete för att leva upp till interna och externa behov och krav, säger kommunens finanschef Ulrika Kalfholm och konstaterar vidare:

– Under dessa år har även många anpassningar och lösningar fått göras för att säkerställa funktionalitet. Uppsättningen är föråldrad och kräver mycket manuell hantering vilket i sin tur försvårar kommunens digitalisering. I slutet av 2019 genomfördes en förstudie och behovsanalys som visade på behov av ett nytt ekonomisystem.

Hos Unit4 är det just nu mycket fokus på molnet, och Ulrika Kalfholm ser också stora fördelar med ett molnbaserat ekonomisystem.

– Det ger ett effektivt nyttjande av interna resurser i och med minskat behov av drift och underhåll samt egna servrar. På så vis är de kostnadseffektiva lösningar som ger ett mervärde, säger hon.

Kommunen och Unit4 har tillsammans börjat planera för införandet, som kommer att pågå under 2021.

– Därför finns inga erfarenheter från användarna av systemet ännu. I upphandlingens förarbete framkom höga förväntningar på kommande system, vilka vi ser fram emot att tillmötesgå i samarbetet med Unit4 som ny leverantör, säger Ulrika Kalfholm.