Koncernen meddelade igår i ett pressmeddelande att man avser att ansöka om företagsrekonstruktion av det svenska dotterbolaget och att man under de kommande veckorna ska avveckla sin verksamhet i Sverige, där man haft representation i drygt 45 år.

Bakgrunden till den stora momsskulden är Skatteverkets utredning, där myndigheten visat att Brightstar ”haft en aktiv, eller åtminstone medveten passiv, del i bedrägeriet/upplägget”. Momsskulden är på drygt en kvarts miljard i moms och dessutom krävs Brightstar på ett skattetillägg på drygt 38 miljoner kronor.

Brightstar säger att man fattat sitt beslut motvilligt och motiverar det med att man råkat ut för ”orättvis och diskriminerande behandling av Skatteverket”.

”Detta är en följd av Skatteverkets beslut att i efterhand återkräva tidigare legitima medgivna avdrag för moms, ett beslut som koncernen anser är både felaktigt och oberättigat. Som en följd av detta har Brightstars svenska dotterbolag en tvistig skuld på mer än 295 miljoner kronor (35 miljoner dollar). Brightstars svenska dotterbolag har för avsikt att överklaga Skatteverkets beslut om förtida betalning ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen”, skriver Brightstar.

Orsaken till ilskan är att Brightstar har velat ha anstånd med sin betalning av momsskulden, men när frågan prövats i förvaltningsrätten har man kommit fram till att det inte funnits någon grund för att meddela anstånd. Med det i åtanke anser Brightstar att man inte har något alternativ till att avveckla den svenska verksamheten.

– Vi har inte fattat detta beslut lättvindigt, men vi anser att vi inte har något alternativ efter de svenska myndigheternas diskriminerande behandling av Brightstar. Brightstar har inte medverkat i något oegentligt och vi har genomgående agerat i god tro, hävdar Rod Millar, vd för Brightstar Corp.

Vidare skriver Brightstars att det svenska dotterbolaget kommer att vidta åtgärder för att skydda sina fordringsägare, leverantörer, kunder och medarbetare under processen. Man anser det vara en ”plikt att visa omsorg gentemot sina aktieägare och andra intressenter” och fortsätter motivera sin svenska sorti med:

”Detta gör man genom att så långt möjligt skydda verksamheten från konsekvenserna av detta betungande beslut och den orimliga kostnad det medför. Genom dessa åtgärder kommer koncernens internationella verksamhet inte att påverkas av utvecklingen i Sverige”.

– Vi känner att vi inte kan göra affärer i Sverige då vi inte har förtroende för en rättvis behandling från myndigheter och domstolar, trots våra framgångar i landet under nästan ett halvt sekel. Brightstars svenska dotterbolag har för avsikt att avveckla sina affärer på ett ordnat sätt och kommer att göra vad det kan för att skydda borgenärer, leverantörer, kunder och anställda samtidigt som besluten kommer att överklagas i svenska domstolar. Brightstars globala verksamhet i övrigt kommer inte att påverkas av detta beslut utan verksamheten fortlöper som vanligt, säger Rod Millar.

Hos Skatteverket bemöter man anklagelserna om att Brightstar skulle råkat ut för en orättvis och diskriminerande behandling på följande sätt:

– Vi är så klart den myndighet som har utrett den ursprungliga skattefrågan och fattat beslutet, men Brightstar kan gå vidare till domstol och få frågan prövad där. Det är inte en person eller en myndighet som är avgörande, säger Patrik Andersson, enhetschef på Skatteverket och konstaterar vidare:

– Vi kan inte kommentera Brightstars agerande. Det vi har till uppgift att göra är att fatta beslut utifrån gällande lagstiftning. Väljer ett bolag som Brightstar att överklaga finns det tre instanser som kan pröva. Det är samma möjligheter som gäller för alla. Och det står så klart dem fritt att göra det, det har vi inga synpunkter på.

Han påpekar också att det finns flera sätt att gå till väga för den som känner sig orättvist behandlad.

– Skulle man tycka att handläggningen i sig varit fel och att misstag har begåtts i de delarna kan man alltid vända sig till JO.