Alla som har jobbat i techbranschen några år har sannolikt någon gång behövt hantera en manipulativ, okunnig eller allmänt dålig chef. De finns i varje bransch och i alla slags företag, men den utmanande roll som just it-chefer har gör att det kan finnas likheter på just det här området.

En chef med stor skicklighet kring företagande och ledarskap kanske saknar de tekniska färdigheter som ditt team är beroende av, vilket skapar ett glapp mellan ledarskapet och vad som krävs för att få jobbet gjort. Motsatsen finns också: Chefen kan vara en stjärna på teknik men sakna mjukare kompetens. I det läget är det inte ovanligt att en befordran till chef förstärker de brister som finns när det gäller exempelvis kommunikation.

– Vi utbildar egentligen inte folk till att bli bra chefer. Vi pratar om det, gör en slags läpparnas bekännelse. Vi kanske försöker behandla symtomen genom coachning och utbildning, när skadan redan är skedd. Vi förstår inte att människor kan göra tokiga saker när de är under press, säger Jim Finkelstein, vd på organisationskonsultfirman Futuresense.

Han menar att problemet späs på ytterligare av företagsledningar som mycket väl kan se en chefs dåliga beteende, men som ändå låter chefen vara kvar för att jobbet blir gjort.

– Vi sätter fel människor i de här rollerna, och vi ger dem inte det stöd de behöver som människor som lär sig att leda, säger Jim Finkelstein. Alla har inte medfödda ledaregenskaper.

Som medarbetare behöver du inte lida i tysthet. Det finns saker du kan göra för att få hjälp och erbjuda återkoppling och ge dig själv lite större inflytande. Vi har pratat med HR-experter och medarbetare i techbranschen om deras erfarenheter av dåliga chefer. Här är några av deras bästa tips för att göra det bästa av situationen – innan du bestämmer dig för att byta jobb.

En dålig chef och en krävande chef är inte samma sak

När anställda ber om hjälp med en dålig chef får de ofta höra att chefen bara är krävande, menar Elaine Varelas, delägare och chef på Keystone partners. Det är långt från alltid sanningen – och det lönar sig att ha koll på skillnaden.

– Om en medarbetare är modig nog att säga ifrån får den kanske höra att chefen i fråga är väldigt stressad och pressad att uppfylla olika krav eller mål. Men de anställda här pratar inte om en krävande chef. Krävande chefer kan vara fantastiska, de har höga förväntningar, uppmuntrar människor till eget ansvar och ger dem förutsättningar att lyckas, säger hon.

Skillnaden, menar Elaine Varelas, mellan att någon ber dig att göra ditt bästa och att arbeta med någon som är omöjlig att tillfredsställa, är ofta en fråga om kompetens i mjukare frågor och om emotionell intelligens.

– Fråga medarbetarna om beteende, språk och om hur de känner sig efter att ha haft med den dåliga chefen att göra. Känner de sig förminskade, förnedrade eller rädda? Ursäkta inte dåliga chefer. De flesta av oss har dåliga stunder, en bra chef ber om ursäkt när det händer. För den dåliga chefen är det här beteendet norm.

Var som en sten – och rulla i väg

Om man tvingas hantera en chef som inte bara är svår utan rentav har ett kränkande beteende är det bästa man kan göra att hitta zen, menar Nadine Kano, partner och chef på Arioso group.

– Det spelar ingen roll vilken bransch eller vilken roll de här människorna är i, det enda sättet att hantera en kränkande chef är att hålla sig lugn och icke-hotande, säger hon.

– Var tråkig som en grå sten. Visa chefen samma grundläggande respekt som du skulle ge till vem som helst, varken mer eller mindre. Ge ingen specialbehandling åt endera håll. Och undvik att döma eller förlora tålamodet. Den som mobbar andra har dåligt självförtroende och kommer att tolka alla negativa vibbar – rädsla inkluderat – som ett hot.

Nadine Kano rekommenderar att man ger bra, men genuin, återkoppling, på ett vänskapligt och neutralt sätt.

– Om dina kollegor snackar skit om chefen, le och nicka, men delta inte i pratet, fortsätter Nadine Kano.

– Genom att ta rollen som offer ger du chefen omotiverat mycket makt över dig. Dessutom kan det där snacket komma tillbaka och användas mot dig vid de mest oväntade tillfällen. Sen är det läge att uppdatera ditt cv, aktivera ditt nätverk och börja jobba med plan B – ta dig därifrån så snabbt du bara kan. Det här är råd från någon som varit med om det här flera gånger och nästan alltid hanterat det på fel sätt. Numera kan jag hantera krävande eller svåra klienter ganska bra tycker jag.

Håll dig lugn

Michael Timmes, HR-konsult på Insperity, menar att chefer som uppvisar dåliga beteenden kanske gör det på grund av stress som inte ens har med jobbet att göra. Att vi blir kantigare och svårare att ha att göra med när vi är stressade är inte ovanligt, men om stressen inte är arbetsrelaterad missas orsaken ofta helt av kollegorna. Hans rekommendation är att tolka chefens beteende med en viss försiktighet och välvillighet.

– När du har med en svår chef att göra så är det viktigt att lyssna och tänka igenom saker innan du reagerar, säger han. Håll dig lugn och professionell och försök att förstå om där finns någon bakomliggande anledning till hur chefen beter sig. Om du behöver kan du logga ut och ta några minuter för att tänka igenom mer akuta händelser. Leta efter möjligheter att skapa delade målsättningar på mikronivå för att öka transparens och tillit på arbetsplatsen. Ytterst så kan utmaningen att hantera en svår chef vara en möjlighet att utveckla ens förmågor inom ledarskap och konflikthantering – kunskaper som du kommer att ha nytta av i ditt framtida arbetsliv.

Kommunicera tidigt och ofta

Arbete på distans har fört med sig att de missförstånd som alltid uppstår på en arbetsplats har blivit vanligare. Michael Timmes menar att man bör fundera på hur ens chef föredrar att kommunicera och anpassa sig efter det. Han rekommenderar också att man skapar en formell policy för hur kommunikationen ska ske när man arbetar på distans.

– Om en svår chef föredrar telefonsamtal, ta då upp telefonen och ring innan du försöker ta upp frågor gällande arbetsplatsen via mejl eller chatt. Digital kommunikation missas oftare och kan bidra till att skapa flaskhalsar som saktar ner processer och produktivitet. Människors kroppsspråk i videosamtal kan misstolkas, tonen i mejl likaså. Många av de här sakerna som uppstår vid distansarbete kan lösas genom tydlig, konsekvent och frekvent kommunikation med kollegor och chefer, säger han.

Var transparent och specifik

Max Wessel är ansvarig för lärande på SAP. Han menar att man måste vara specifik med vad man förväntar sig – och sen följa upp.

– De flesta människor, särskilt icke-tekniska chefer, blir dåliga chefer på grund av egen ångest, säger han. I situationer där den ångesten går ut över dig, kommunicera tidigt och ofta kring hur ditt projekt rör sig framåt.

Chefer upplever inte sällan frustration när de försöker förstå hur saker fungerar på alla olika nivåer – och kan vara svårt att förmedla precis hur ett projekt ligger till genom en Powerpointpresentation.

– Många chefer har svårt att pejla in hur arbetet verkligen går, säger Max Wessel.

– Utan kodgenomgångar eller demos kan det vara svårt att göra ett möte till en verklig genomgång av hur ett projekt går. Saker riskerar att bli tydliga först när du missar en deadline – då visar sig klyftan mellan förväntningar och verklighet och den kommer bara att drabba techteamet.

Max Wessel rekommenderar därför transparens när man talar om projektets status och att man visar framsteg på ett handgripligt sätt genom demonstrationer.

Dela framgångar

Plattityder hör inte vanligen till manualen om hur man bör hantera dåliga chefer, men Max Wessel menar att man faktiskt har nytta av talesättet ”det är svårt att argumentera mot framgång”.

– Jag hade en gång en chef som bara väntade på att vårt team skulle misslyckas. Jag hade lobbat för extra resurser för att testa en ny grej och lyckades få dem tack vare vår teknikchef, men i varje möte försökte den här chefen – som ville bevisa att han haft rätt hela tiden – att skjuta ner oss. Så vi inledde varje möte med att dela verkliga berättelser från våra användare. Det är väldigt svårt att argumentera emot det. Att vi levererar värde till våra användare, det går ju inte att vara emot, säger han.

Be dina kollegor om råd

Att snacka skit om chefen med kollegorna är inte att rekommendera, menar Jim Finkelstein. Men det innebär inte att man ska undvika att söka hjälp och be om råd.

– Du får skapa ditt eget rådgivningsnätverk bland kollegorna, säger han. Andra kan ha relevanta erfarenheter om hur man bäst hanterar just den här individen och det måste du kunna fråga efter. De här nätverken kan hjälpa människor ur den här typen av situationer.

Var ärlig när det är läge för det

När du ställs inför att behöva arbeta med en dålig chef menar Jim Finkelstein att du bör börja med att ta kontroll över vad du kan, och erbjuda återkoppling när tillfälle ges.

– Du har verktyg som kan användas vid rätt tillfällen, säger han. Hur många gånger har inte människor blivit tillfrågade att delta i 360-genomlysningar eller andra typer av utvärderingar, och sen inte sagt någonting? ”Det är bara bra”, säger de. Du måste säga ifrån om den här människan ska ha en möjlighet att bli medveten om eller förändra sitt beteende. Och det ska du kunna göra utan att vara rädd för följderna, här har du lagen på din sida.

Ta ställning

Jim Finkelstein menar att många råd om hur man ska hantera dåliga chefer utmålar de anställda som underdåniga, och att det är ett problem.

– Det här skapar ohälsosamma beroendeförhållanden, säger han.

– Du kan inte offra dig själv för en kass chef, du måste vara beredd att lämna om situationen blir för dålig. Det är den kritiska komponenten här. Det finns tillfällen då chefen helt enkelt går över en gräns, då går man inte tillbaka. Den främsta orsaken till att folk slutar på ett företag är att de hatar sin chef, så kan vi inte ha det. Många av de sociala rörelser vi ser just nu bygger människors möjlighet att föra de här samtalen.

Pandemin har bidragit till att snabba på skiftet till distansarbete och tillfälliga gig-arbeten. Det här skapar nya möjligheter för den som mår dåligt tack vare en dålig chef – och detta utan att behöva flytta.

– Det är en stor värld, och människor kan enkelt byta från företag till företag, säger Jim Finkelstein. Här finns massor av möjligheter. Nya företag skapas hela tiden, särskilt i techsektorn. Om du har solida expertkunskaper så kommer du att hitta jobb någonstans.

I den tid vi lever i nu behöver man inte oroa sig så mycket för att ens hela livssituation ska förändras bara för att man byter jobb, fortsätter han.

– Det där gäller inte längre. Om du är bra på det du gör kommer du att hitta ett annat jobb. Som en mänsklig tillgång har du ett betydligt bättre förhandlingsläge idag.