Under tisdagen drabbades IBM Cloud av omfattande driftstörningar, något som gjorde att många användare inte kunde komma åt företagets molntjänster.

Enligt The Register var det tionde gången som IBM Cloud drabbats av driftstörningar sedan den 3 april. I sex fall har det rört sig om incidenter av den högsta graden och i fyra fall har det rört sig om den näst högsta graden.

Tisdagens störningar drabbade App ID, Cloudant NoSQL DB, Code Engine, Continuous Delivery, Toolchain, DNS Services, Event Streams, Hyper Protect Crypto Services, Hyper Protect Virtual Server, Hyper Protect DBaaS, IBM Cloud Shell, IBM Watson Machine Learning, Mobile Foundation och MQ.

I sammanhanget kan nämnas att Googles molntjänster drabbades av omfattande driftstörningar under helgen. I det fallet tog det 10 timmar och 42 minuter att lösa problemen.