Totalt väntas den globala smartphone-försäljningen uppgå till 1,38 miljarder enheter under 2021, vilket är en ökning med 7,7 procent jämfört med förra året. Den positiva utvecklingen väntas hålla i sig under 2022, då den årliga ökningen beräknas uppgå till 3,8 procent.

Det finns flera drivkrafter för smartphone-försäljningen. Att 5g-näten rullas ut över världen är en sådan. Försäljningen av 5g-telefoner i världen väntas öka med 130 procent under 2021.

På utvecklingsmarknader är det stark efterfrågan på smartphones i mellansegmentet och enklare 4g-modeller, vilket är en följd av försäljningen dök under pandemin förra året.

Visserligen påverkar komponentbristen även smartphone-marknaden men inte i alls lika hög utsträckning som branscher som fordon och pc.

– Smartphones har konkurrens från angränsande marknader som pc, surfplattor, tv och smarta hemmet-enheter, men det har inte bromsat in återhämtningen, säger Ryan Reith, som är ansvarig för IDC:s program Worlwide Mobile Device Trackers.

IDC påpekar dock att även om ökningen under 2021 kan verka imponerande så ska man komma ihåg att året före var ett av de mest utmanande åren för den här marknaden någonsin.

– Men 2021 kommer vi att få se den största ökningen vi har sett sedan 2015, då skiftet mot 5g tilltar, säger analytikern Anthony Scarsella i rapporten.