I takt med att allt fler personer vaccinerar sig mot covid-19 ökar även antalet anställda som återvänder till sina arbetsplatser.

Samtidigt har företagen fått upp ögonen för fördelarna med distansarbete, något som gör att vi troligtvis kan räkna med att möjligheten att jobba hemifrån kommer finnas kvar även efter pandemin.

Enligt en ny enkät från Forrester planerar 70 procent av företagen i USA och EU att behålla möjligheten att jobba hemifrån åtminstone två dagar per vecka.

Undersökningen visar även att två tredjedelar av de anställda är oroliga för att företagen samlar in information om deras hälsa med anledning av pandemin, något som inkräktar på den personliga integriteten.

Mer information om enkäten finns i Forresters pressmeddelande.