I samband med utvecklarkonferensen Build har Microsoft presenterat ett antal nya verktyg för Power Platform, detta i samarbete med det amerikanska ai-företaget OpenAI.

Med hjälp av de nya verktygen är det möjligt att generera kod automatiskt med hjälp av GPT-3, en teknik som syftar till att replikera mänskligt språk.

Microsoft säger sig ha finjusterat GPT-3 för att göra det möjligt för utvecklare att skapa Power Apps med hjälp av liknande logik som används för att kommunicera med vänner och kollegor.

Vill du veta mer om de nya verktygen och GPT-3 kan du surfa vidare till Microsofts AI-blogg.