Fonden går under namnet OpenAI Startup Fund. Det skriver nyhetssajten Techcrunch. Även Microsoft finns med som partner i den här satsningen och det var under deras pågående utvecklarkonferens Build som Sam Altman meddelade nyheten.

Fonden ska alltså investera i unga AI-bolag som ”tar sig an stora problem”.

Altman uppger, skriver Techcrunch, att fonden i fråga inte är någon vanlig riskkapitalfond, utan att de ska göra stora satsningar på ett relativt litet antal företag, förmodligen inte fler än tio.

Det är dock inte klart under vilken tidsperiod de här investeringarna ska göras eller om de är en del av ett längre program.

Däremot avslöjade Altman att de kommer att leta efter företag som tar sig an ”allvarliga frågor” som sjukvården, klimatförändringar och utbildning, där AI-lösningar kan vara ”till nytta för hela mänskligheten”, i enlighet med OpenAI:s uppdrag. Därtill ska de överväga investeringar i unga bolag som verkar för produktivitetsförbättringar, tillade han.

De utvalda företagen kommer att få tillgång till nya system från OpenAI och Azure-resurser från Microsoft, framkom också.