Skulle algoritmer gör jobbet bättre än folkvalda politiker? Det spanska privatuniversitetet IE Universitys avdelning Center for the Governance of Change frågade 2769 personer från elva länder världen över hur de skulle ställa sig till att minska antalet nationella parlamentariker i sitt land och ge platserna till en AI som skulle ha tillgång samma information som politikerna.

51 av européerna svarade att de var för en sådan idé. Åsikterna varierar dock stort efter åldern. Yngre människor var betydligt mer öppna för idén än äldre.

Oscar Jonsson, en av forskarrapportens huvudförfattare, tror att det handlar om en lång tid av nedgång för tilltron på demokrati som styrelseform, sannolikt kopplad till ökad politisk polarisering.

– Alla upplever att politiken blir allt sämre och uppenbarligen får politikerna skulden. Jag tror att rapporten fångar den allmänna tidsandan, säger han till CNBC.