Nvidia bygger det de kallar för världens mest kraftfulla AI-superdator hittills åt Nationellt centrum för energiforskning och beräkningsvetenskap, NERSC, i USA.

Superdatorns namn är Perlmutter och kostar 146 miljoner dollar, runt 1,2 miljarder kronor, att bygga. När den står klar räknar man med att den ska hamna på topp fem bland världens superdatorer rankade i prestanda.

Perlmutter byggs i två steg men ska gå att använda delvis redan, skriver The Register.

I det första steget monteras infrastrukturen med 1 536 beräkningsnoder. I ett andra steg I ska fler CPU-kärnor och 3 072 beräkningsnoder att läggas till senare i år.

Allt detta för att klara sitt uppdrag – nämligen att konstruera den största tredimensionella simuleringen av universum hittills. Forskarna använder sig av bilder från Dark Energy Spectroscopic Instrument som sitter på det fyra meter långa Nicholas Mayall-teleskopet vid Kitt Peak National Observatory och som fångar ljus från omkring 30 miljoner galaxer.

Varje natt väntas sensorn samla in upp till 150 000 datapunkter och för att hantera en så stor mängd krävs en superdator.

Lawrence Berkeley National Laboratory komme att ansvara för Perlmutter och en talesperson säger till The Register att superdatorn kommer att ha en nyckelroll för forskningen i USA när det gäller avancerad databehandling, artificiell intelligens och datavetenskap.

– Systemet kommer också att användas mycket i studier av klimat och miljö, ren energiteknik, halvledare och mikroelektronik och kvantinformationsvetenskap.