Folkspel har varit på jakt efter en ny it-driftpartner, som kan ta hand om it-infrastrukturen och hantera deras mycket höga krav på driftsäkerhet. Valet föll på Nordlo.

Folkspel, som bland annat äger och driver Bingolotto och Sverigelotten, är en ideell organisation med 130 anställda och 72 ideella riksorganisationer som medlemmar. De organiserar i sin tur 35 000 föreningar som engagerar cirka 5 miljoner människor i svenskt föreningsliv.

– Som ideell organisation arbetar vi samstämt med våra medlemsorganisationer och utifrån en gemensam värdegrund. Nordlo har musklerna som krävs för att hjälpa oss växa in i framtiden. Vi ser stora möjligheter med dem eftersom de är en it- och driftpartner som arbetar nära oss och även hjälper driva vår affär framåt med proaktiva utvecklings- och åtgärdsförslag. Vi bytte inte it-partner på grund av missnöjdhet utan för att vi vill komma upp ytterligare en nivå i digitalisering och där har Nordlo helt rätt kompetens, säger Jan Olsen, it-chef på Folkspel.

Nordlo uppger att man kommer att flytta företagets hela it-system och produktionsmiljöer till Nordlos standardtjänster, och att arbetet varit igång ett tag.

– Förra året gjorde vi planen för hur hela flytten skulle genomföras, i vilken ordning och vid vilka tider. Det är en hel infrastruktur som flyttas så vikten av att planera noga kan inte underskattas. Vi påbörjade sedan flytten till de nya fysiska datahallarna i slutet på 2020, då med kritiska SQL-databasplattformar. Parallellt med produktionsmiljöerna pågår en transformation av Folkspels test- och utvecklingsmiljöer till Nordlos containerplattformar och en expansiv användning av Kubernetes. I varje del av den nya miljön är säkerhetsaspekten viktig för att möta upp de krav som Folkspel har, säger Ola Hammarstedt, affärsansvarig på Nordlo.

Nästa steg blir att bygga upp en ny it-miljö utifrån spelplattformen, som en central komponent, och sedan flytta över helheten av Folkspels applikationsmiljöer. Flyttprojektet har pågått nu under våren och ska enligt plan slutföras till sommaren. Befintliga publika molntjänster ska ses över samt säkerhetsgranskas och lämpliga delar av övriga miljön skall förflyttas till PaaS-tjänster.

– Till hösten ska vi sedan stänga ner den tidigare it-leverantören och gå över till en förvaltande roll parallellt med utvecklingsarbete där vi löpande kvalitetssäkrar och effektiviserar. Folkspel bedriver lotteriverksamhet och verkar under hårda lagkrav med löpande revisioner. Så allt måste vara dokumenterat i minsta detalj och det måste finnas processer samt rutiner för att hantera förändringar och drift på ett kvalitetssäkrat sätt, säger Ola Hammarstedt och betonar kraven på driftsäkerhet.

– Som lotteribolag har Folkspel väldigt höga krav när det kommer till it-infrastruktur och driftsäkerhet, ingenting får gå fel. Under stora uppesittarkvällar är det extra hårt tryck på deras plattformar, då måste allt funka felfritt. Dessutom växer verksamheten med fler digitala lotteriprodukter och då ökar behovet av en stabil infrastruktur som alltid går att lita på.