Som vi har skrivit tidigare har Googles planer på att bygga datacenter i Horndal ifrågasatts av Länsstyrelsen i Dalarna. I förra veckan var det dags för parterna att mötas Mark- och miljödomstolen, vars förhandlingar hölls i Sjöviks folkhögskola i Avesta.

Under domstolsförhandlingarna har Google gått igenom sin senaste rapport för vad bolaget ska göra för att leva upp till miljökraven. Alla är dock inte imponerade. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är framför allt kritiskt till den planerade vattenledningen som beräknas bli 17 kilometer lång och 20 meter bred. Organisationen pekar på att den kommer att förstöra mycket åkermark. Petter Ström, som representerar LRF:s kommungrupp, säger till P4 Dalarna att frågan inte har utretts tillräckligt.

– Det kanske inte är så att jag är kritisk till vattenledningen i sig men jag är kritisk till att man tar så lätt på de konsekvenser som den kan få. Det är viktigt att man belyser alla miljöaspekter som finns i en sådan här anläggning, säger han och påtalat särskilt grävningen av en kulverten som det som har störst påverkan, och att den frågan inte har tagits upp alls.

– Man har inte beskrivit de riskerna som finns på ett vettigt sätt. Hade man tagit det på allvar hade man varit lite tryggare i att det blir rätt gjort. Men nu känns det som man negligerar det lite grann, och tycker att det där är inga problem, det är bara att gräva, och det är det som gör mig orolig.

Hårda krav i Sverige

Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S) har också följt förhandlingarna och säger så här till P4 Dalarna om den fyra timmars genomgång som Google gjort i rätten.

– Vi har hårda krav i Sverige, med all rätt, men jag tycker att genomgången som Google har gjort är väldigt gedigen. Kommer Google få tillstånd så känns det väl genomarbetat.

Avesta kommun hoppas också kunna sälja mer mark i anslutning till den mark Google har köpt. Enligt kommunen har priset stigit från det tidigare 30 kronor per kvadratmeter till 200 kronor per kvadratmeter, något som dels påverkats av Googles köp, men som även baseras på vad Microsoft betalat i Sandviken. Att Lars Isacsson gärna ser att Google etablerar sig i Horndal är knappast någon nyhet, och han svarar så här på P4 Dalarnas fråga om han hoppas att it-jätten får tillstånd att bygga.

– Om domstolen beslutar att man får tillstånd och att domstolen beslutar att de tror på det så har jag ingen anledning att tro något annat.

Ser fram emot besked

Google är så klart också på plats, och kommenterar nu sina planer på datacenter något närmare, även om det fortfarande finns lite hängslen och livremmar på de svar Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google Sverige, ger till P4 Dalarna.

– Vi är väldigt glada över att vara här och berätta om vår verksamhet och vad vi vill göra här i Horndal, och vi tycker att det går bra. Vi är ju överens med myndigheterna i väldigt många frågor, säger hon och svarar sedan på frågan om när man ska börja bygga om man får tillstånd.

– Ja, detta är en viktig milstolpe och vi ser fram emot att få ett besked. Så att först kommer vi invänta det beskedet, och sedan så beror det på efterfrågan på datorkapacitet globalt som kommer bestämma om och när vi kan börja bygga.

Säger inget om datacenter

Tidigare har Google också varit försiktiga med att uttryckligen säga att man ska bygga datacenter i Horndal, även om det är svårt att hemlighålla med tanke på att det är just planerna för ett datacenter som tvisten i Mark- och miljödomstolen gäller. Så det blir lite av ett ickesvar igen när P4 Dalarna frågar om det är bestämt nu att man ska bygga i Horndal.

– Det är inte bestämt, men om vi ska bygga i Sverige så kommer vi göra det i Horndal, säger Sara Övreby.

Hon kommenterar också kritiken från LRF och andra om hur bolagets etablering kommer att påverka miljön.

– Vi vill att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, oavsett om det är lokalt eller globalt, säger hon och svarar sedan på om de markägare som påverkas kommer att få någon kompensation.

– Ja, det krävs ju ett avtal för att detta ska kunna göras.

Domen från Mark- och miljödomstolen ska meddelas den 23 juni.