På två månader har EU tagit fram ett tekniskt system för att kontrollera att digitala vaccinationsintyg är säkra. Tanken är att alla länder ska ha anslutit sig till den så kallade nätslussen till den 1 juli men ska formellt antas även av Europaparlamentet och rådet.

Redan från start har sju länder kopplat upp sig och börjat utfärda vaccinationsbevis – Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Grekland, Kroatien och Polen.

Sverige är tekniskt redo att ansluta men har ännu inte gjort det.

I nätslussen är det möjligt att kontrollera säkerhetsdetaljerna som ingår i de digitala intygens QR-koder utan att behandla personuppgifter. Signaturnycklarna som behövs för kontrollen lagras på servrar på nationell nivå och kan nås via nätslussen.

Under arbetet med den tekniska lösningen har EU och ansvariga myndigheter i de olika medlemsländerna samarbetat och den 21 april enades man om tekniska specifikationer.

Själva nätslussen ligger i EU-kommissionens datacentral i Luxemburg och har inrättats av T-Systems och SAP.

EU-kommissionen har också utvecklat referensprogramvara och appar för utfärdande, lagring och kontroll av intyg. De ligger på Github och används i dag av 12 medlemsstater.

Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet säger i ett uttalande att EU:s digitala covidintyg visar på värdet av effektiva e-hälsolösningar för medborgarna.

– Det är viktigt att alla medlemsstater under de kommande veckorna färdigställer sina nationella system för att utfärda, lagra och kontrollera intyg, så att systemet fungerar fullt ut i tid för sommarsemestern. EU-medborgarna ser fram emot att kunna resa igen och de vill göra det på ett säkert sätt. Att ha ett EU-intyg är ett viktigt steg på vägen, säger hon.