I samband med ett toppmöte om AI i måndags ställde EU-kommissionären Věra Jourová krav på att USA ändrar sin lagstiftning ifall det ska bli tal om ett nytt avtal gällande utbyte av digital information över Atlanten.

Enligt Věra Jourová bör möjligheterna för de amerikanska underrättelsetjänsterna att samla in data om unionens medborgare begränsas rejält, detta i syfte att värna om den personliga integriteten.

Det tidigare avtalet mellan de båda parterna, Privicy Shield, kollapsade i juli 2020, men i och med att USA har fått en ny president sedan dess är förhoppningen att en ny överenskommelse ska kunna nås under sommaren.

Liknande förhandlingar sker även mellan EU och Storbritannien, men även i det fallet är det oklart om ett avtal kommer till stånd. Målet är att de förhandlingarna ska vara klara inom några veckor, rapporterar Politico.