För att vara rustade för framtida kundkrav har Försäkringsgirot valt att ta fram ett helt nytt it-system som ska ersätta den nuvarande lösningen, som heter Coins. Målet är att få en snabbare utveckling och underlätta vardagen för de som använder systemet.

I den upphandling som Försäkringsgirot gjort landade utvärderingsprocessen i att ta in Forefront som partner för att utveckla det nya it-systemet. Arbetet ska starta under årets andra hälft.

– Genom ett framtidssäkrat system stärker vi vår position som marknadsledande inom tjänstepensionsadministration. Vi valde Forefront Consulting för deras tekniska kompetens och goda förmåga att leda och driva projekt. De är en aktiv samarbetspartner och vi delar målbilden att det ska vara lätt för Sveriges arbetsgivare att göra rätt när det kommer till efterlevnad av tjänstepensionsutfästelser, säger Ulrika Bragg, vd på Försäkringsgirot.

– Vi är oerhört stolta över att få fördjupa vårt arbete tillsammans med Försäkringsgirot i detta mycket viktiga projekt och vi ser fram emot att bygga en långsiktigt stark kundrelation, som gynnar båda parter och Försäkringsgirots kunder, säger Forefronts vd Johan Pettersson.