DNB är sedan tidigare kund till Tietoevry. Nu tecknar parterna ett nytt avtal som beräknas vara värt cirka 2 miljarder norska kronor under tre år.

Det handlar främst om leverans av infrastruktur och drift av DNB:s kärnbank- och betalningslösningar, som Tietoevry ska bistå med via en ”norsk leveransmodell”. I avtalet ingår också stordatortjänster och konsultjätten ska även bistå med dedikerade team som ska säkerställa kapacitet och nödvändig kompetens i DNB:s applikationer.

Tietoevry skriver också att de kort- och betalningstjänster som ingår kommer levereras som komponenter baserade på branschstandarder utifrån BIAN-nätverket, som stpr för Banking Industry Architecture Network.

– Kunderna ställer hela tiden högre krav på våra digitala lösningar och tjänster. Vi är därför glada att kunna meddela att det strategiska partnerskapet med Tietoevry fortsätter. Avtalet kommer att stärka DNBs långsiktiga konkurrenskraft, påskynda vår innovation och anpassningsförmåga samt säkerställa regelefterlevnad, säger DNB:s it-chef Maria Løvold.

– Det visar på stort förtroende att DNB har valt Tietoevry som en strategisk partner i tre nya år. Detta visar att våra lösningar lever upp till de krav som framtidens digitala bank ställer, med hög användarvänlighet och kvalitet som levereras på ett säkert och effektivt sätt. Avtalet visar också att vi har den kompetens och kapacitet som DNB behöver för utveckling och drift av sina tjänster. Det här avtalet är strategiskt viktigt för våra tillväxtambitioner, säger Christian Pedersen, Norge-vd på Tietoevry.