För ganska exakt tre år sedan slogs Office IT-Partner, Zetup och Dicom ihop till ett bolag, som sedermera kom att heta Nordlo. Sedan dess har delar av det tidigare Office IT-Partner valt att köpa sig ut och börja om på nytt.

Det är ledningen från Office IT-Partner Liljeholmen och Office IT-Partner Södertälje som valde att göra en så kallad management buyout i början av 2020. Idag har verksamheten, som numera heter Qlosr Group, runt 55 anställda och enligt vd:n Jonas Norberg landade man på en omsättning runt 160 miljoner kronor under 2020.

Som namnet antyder ligger bolagets fokus på att vara så nära kunderna det går, och affärsmodellen kan enklast beskrivas med det klassiska begreppet it på kran, vilket de själva gärna framför med devisen ”Don’t think about it, we do”.

– Kunderna vill veta vad det kostar och framför allt vad det kommer att kosta. Vi har en outsourcingmodell man kan erbjuda till mindre företag, där vi har sju paketeringar för friskolor och sex paketeringar för mindre företag, säger han och berättar därmed även vilka två huvudmålgrupper Qlosr har.

Jonas Norberg
Jonas Norberg.

De olika paketen kan exempelvis vara arbetsplats, nätverk, mötesrum eller identitetshantering eller liknande. Än så länge har bolaget fortfarande kunder som vill köpa it på traditionellt sätt, men fokus ligger helt på prenumerationsmodellen.

– Prenumerationsdelen har vuxit med 43 procent under fjolåret. Vi ser också att om man som företag har köpt en tjänst köper man gärna en till, säger Jonas Norberg och konstaterar att snittfaktureringen har ökat från 20 000 kronor per månad till 50 000 kronor per månad.

– Vi tolkar det som att fler och fler kunder attraheras av den här modellen.

Friskolor är en uttalad målgrupp, och den andra är mindre företag. Jonas Norberg säger att det oftast finns en tydlig gemensam nämnare för den som väljer att haka på Qlosrs prenumerationspaket.

– Den perfekta kunden är någon som köper it lite ostrukturerat. Vi kommer ofta in då det blir för svårt för ett litet företag att upprätthålla kompetensen.

Planen är att fortsätta växa och det är också en av huvudanledningarna till att bolaget numera är noterat på NGM, en notering som skett via ett omvänt förvärv, där det tidigare noterade Archelon har köpt Qlosr Group, men där det senare bolaget är det som är noterat. Och från och med nu har också Archelons namn ändrats till Qlosr Group.

Varför vill ni vara på börsen?

– För att klara av att kunna vara fullt fokuserade på vår tillväxt. Kunderna växer, våra åtaganden växer och avtalen växer också. Ska man våga gasa behöver man ha muskler och verktyg i lådan.

De ekonomiska målen är högt satta, med en dubbling på tre år.

– Inom tre år ska vi omsätta 350 miljoner och ha en ebita på 10 procent. Det finns också tankar på förvärv för att nå dit, säger Jonas Norberg.

Om ni ska göra förvärv, vad är det isåfall ni ska köpa?

– Det vi har sett tidigare är att det finns en hel del duktiga mindre bolag som inte har blivit uppköpta. De bolagen är ofta tillgängliga och har en kundbas som är väldigt intressant. Men det måste passa in hos oss.

Här betonar han återigen vikten av att vara lokal och att vara nära kunden, vilket som sagt även ska framgå av namnet.

– Vi ska alltid arbeta med närhet och alltid återkoppla på rätt sätt till kunderna. Det kan tyckas vara självklart, men det är faktiskt ofta något som glöms bort.