Det går knappt en vecka utan att någon av leverantörerna av samarbetsverktyg kommer med nya lanseringar. Nu handlar det mycket om att organisationer ska förbereda sig för arbetslivet efter pandemin och många tror att detta kommer att resultera i en mer hybrid arbetsplats, där en del arbetar från kontoret och andra hemifrån.

I går presenterade Cisco nya Webex Suite, som de beskriver som ”en komplett samarbetsplattform för företag och medarbetare som gör sig redo för den framtida, hybrida arbetsplatsen”. Sedan september förra året har Cisco lagt till mer än 800 nya funktioner i Webex uppger de i samband med lanseringen.

Det nya plattformserbjudandet tar avstamp i att nästan alla möten i framtiden kommer att ha minst en deltagare som är med på distans, och att detta kräver nya verktyg.

– Vi talar om en inkluderande framtid, med ledande ljud- och videokvalitet, en inkluderande upplevelse där känslan att vara nära rent fysiskt underlättar kommunikation och samarbete. AI och maskininlärning är viktiga stöttepelare för att vi ska leverera de innovationerna, säger Jonny Bucht, lösningsarkitekt på Cisco Sverige.

Den här plattformen har ett nytt gränssnitt, teknik för events och publikengagemang och även flera nya funktioner för videomöten. Bland annat utlovar de ”nästa generations brusreducering”, som inte bara sorterar bort brus utan också andra röster än deltagarens egen. Det här ska innebära att videomöten inte ska behöva avbrytas av ljudet från lekande barn eller husdjur i bakgrunden.

Ytterligare en ny funktion som Cisco trycker på är People Focus som riktar sig just mot de deltagare som är med på distans. Genom AI-teknik ska de ges upplevelsen att vara mer närvarande.

Cisco stärker också upp säkerheten i Webex med bland annat automatiserad blockering, som ska förhindra att känsliga data lagras i exempelvis meddelandetjänsten.

De inför även att data från Webex-användningen inom EU ska lagras inom regionen, i något av deras datacenter i Frankfurt och Amsterdam.