När EU-kommissionen i mitten av april kom ut med sina regler över hur AI ska tillämpas i Europa var ett av målen att hitta en balans mellan att kunna använda sig av det goda med AI och samtidigt undvika det onda, som massövervakning.

Men nu riktas kritik mot reglerna från en koalition grupper som arbetar för digitala rättigheter och konsumentskydd världen över. Det skriver nyhetssajten Politico. Den här koalitionen vill se ett globalt förbud av biometriska igenkänningstekniker som möjliggör massövervakning.

I ett öppet brev som undertecknats av 170 personer i 55 länder argumenterar de för att användning av teknik som ansiktsigenkänning på allmänna platser strider mot mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter.

”Organisationer, grupper, människor, aktivister, teknologer över hela världen som bryr sig om mänskliga rättigheter ställer sig bakom det här”, säger en av medförfattarna till brevet Daniel Leufer från den amerikanska digitala rättigheter-gruppen Access Now till Politico.

Användningen av ansiktsigenkänning har blivit utbredd. Tekniken används också i allt högre grad av myndigheter och företag för att övervaka människor, menar de.

Brevet är delvis ett svar på EU:s AI-regler som begränsar användning men som inte innebär något direkt förbud.

EU har i sitt förslag försökt komma fram till en kompromiss mellan att skydda medborgarnas integritet och att tillmötesgå myndigheter som behöver tekniken för att bekämpa terrorism och kriminalitet.

Reglerna förbjuder biometriska identifieringssystem som ansiktsigenkänning på offentliga platser för polisiära ändamål såvida det inte rör sig om ”grov brottslighet” som exempelvis terrorism, men kritikerna menar att det är för vagt och att det kan öppna dörrar för att tekniken används på fel sätt.

Ett annat problem, menar de, är att även om EU-myndigheter upprätthåller begränsad användning av tekniken är det inte säkert att andra länder gör det – och många tittar på hur EU bygger upp sina regelverk och tar efter detta. Om det då finns kryphål i regelverken finns det en risk för att dessa även dyker upp i andra länders lagstiftning.