För Inteno Group är affären ett sätt att stärka sin position inom det smarta, uppkopplade hemmet. Bolaget har idag drygt 600 kunder i Europa och Asien, och har under de senaste tio åren haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 20 procent. Det uttalade målet är att nå en omsättning på en miljard kronor 2022.

– På Inteno Group handlar allt om innovation. Vi utvecklar teknik som möjliggör det uppkopplade hemmet. Den nya situationen i världen har visat hur avgörande det är med högkvalitativ bredbandsanslutning i våra hem. Genom förvärvet av Seliro och Tilgin fortsätter vi vårt uppdrag att driva innovation inom bredband, IoT och det ständigt uppkopplade hemmet, säger Inteno Groups vd Conny Franzén.

d
Conny Franzén, vd Inteno Group

För de två köpta bolagen Seliro och Tilgin kommer affären innebära att bolagen går skilda vägar i den nya koncernen. Inteno Groups plan är nämligen att Seliro ska bli en del av Iopsys Software Solutions medan Tilgin ska integreras i Genexis.

Iopsys har utvecklat ett operativsystem för produkter i det uppkopplade hemmet, medan Seliro fokuserat på bredbandsmarknaden med sitt operativsystem för wifi-produkter.

– Detta förvärv och samgående stärker vår position i telekombranschen, inte bara som en ledande leverantör inom öppna operativsystem utan även som leverantör av fristående managementplattformar. Det nya företagets storlek gör att vi kan ta oss an fler och större affärer. Det finns en ökande efterfrågan på hårdvaruoberoende mjukvara just nu, och det här är bara början, säger Joakim Bennerholt, vd för Iopsys om sina nya kollegor.

– Seliro och Iopsys passar perfekt ihop. Genom att fokusera våra gemensamma resurser möjliggör vi för snabbare utveckling, vilket hjälper våra kunder att koppla upp fler hushåll och erbjuda mer och bättre tjänster. Med gemensam kunskap och innovationskraft har vi en fantastisk affärsposition när hemmet digitaliseras, säger Seliros vd Kajsa Arvidsson.

s
Kajsa Arvidsson, vd Seliro

Genexis är ett annat av Inteno Groups dotterbolag, som levererar slutanvändarprodukter för det fiberuppkopplade hemmet. Det är här Tilgin ska införlivas. Till en början ska företagen fortsätta driva sin affär som tidigare, men successivt ska Tilgin sedan integreras in i Genexis organisation.

– Tilgin har ett starkt varumärke och liksom Genexis har man byggt en nära relation med sina kunder som vi kommer ta tillvara väl. Som en följd av de pågående förändringarna i arbets- och livsmönster och den ökade dataförbrukningen ser vi en starkt ökande efterfrågan på våra produkter, särskilt inom fiber till hemmet- och wifi-områdena, säger Genexis vd Gerlas van den Hoven.