Under torsdagen presenterade Archer Aviation sin prototyp till en flygande taxi. Maker, som modellen heter, kan starta vertikalt som en helikopter men flyger som ett flygplan i upp till 250 kilometer i timmen med en räckvidd på cirka 100 kilometer. Farkosten har ett vingspann på 12 meter och tolv eldrivna propellrar, sex större och sex mindre.

Genom att använda flera mindre propellrar med lägre hastighet ska ljudet reduceras avsevärt, enligt Archer flyger Maker 100 gånger tystare än en vanlig helikopter. Ljudvolymen ska vara runt 45 decibel vid marschfart.

Tanken är att Maker ska fungera som en flygande taxi och enligt tillverkaren är förhoppningen att den tvåsitsiga farkosten på sikt ska kunna bli helt självkörande. Planen är att starta tillverkningen redan nästa år och United Airlines pekas ut som en av de först kommersiella kunderna, rapporterar Cnet.