Vi har tidigare skrivit om hur den danska konsultförmedlaren 7N gärna slår sig för bröstet med att ha dyrare konsulter som affärsidé. Självklart är det inte att de är dyrare i sig som är tanken, utan att man valt att fokusera på att bara erbjuda specialister och spetskompetens. Och det är där som bolaget nu har sett ett klart lyft under pandemin. Och frågar man Jeppe Hedaa finns det flera förklaringar till det.

– Huvudlärdomen är att det har blivit ännu viktigare att hitta den rätta profilen från början. Sedan spelar det ingen större roll om specialisten sitter i Ryssland, Köpenhamn, Polen eller Oslo. Det viktigaste är att man får rätt resurs på banan.

Anlitar frilanskonsulter

Totalt har 7N 1 460 av det de själva kallar elit-it-konsulter i 16 länder. De jobbar alla på frilansbasis, och det som Jeppe Hedaa pekar ut som den allra viktigaste förklaringen till att man snabbt lyckas hjälpa sina kunder är hur man satsat stort på att bygga upp sina hr-processer, för att alltid ha koll på vilka konsulter som kan erbjudas.

– Alla borde lägga kraften på hr-avdelningarna för att kunna identifiera de bästa. Det har länge varit nedprioriterat. Men de som är bäst positionerade idag är de som har börjat prioritera hr, så att de kan hjälpa kunderna att alltid hitta de bästa namnen, säger Jeppe Hedaa och utvecklar hur 7N:s process går till:

– Vi arbetar strukturerat med det, och att ha duktigt hr-folk som verkligen förstår it-avdelningarnas behov och som förstår hur komplex marknaden är. Då blir man duktig på att identifiera rätt kompetens. Vi har 80 agenter, där varje agent har 20–30 frilansande representanter och så matchar vi det mot de kunder vi har. Vi känner dessutom våra kunder väldigt väl.

Ny intervjuprocess

Man har också behövt investera lite nytt i hur man jobbar under pandemin, men där är 7N nöjda med resultatet.

– Vi har varit tvungna att omorganisera intervjuprocessen från det fysiska mötet. Det har inneburit flera virtuella intervjurundor för att säkerställa att vi har kunnat erbjuda samma kvalitet som vi levererade före corona, så att vi fångar alla nyanser av det fysiska mötet som det virtuella mötet inte kan ersätta. Eftersom vi inte vill kompromissa med kvaliteten har det kostat oss lite tid och pengar från omsättningen, säger Jeppe Hedaa.

Han säger att 7N trots de investeringarna under det senaste året har ökat vinsten med ungefär 10 procent, från 62 miljoner kronor, till 70 miljoner. Att kunderna har börjat tvingas tänka mer globalt under pandemin ser han som en förklaring till det, men även som något som kommer hjälpa 7N framöver.

Gränslös verksamhet

– Vi arbetar med gränslös verksamhet när vi identifierar och attraherar topptalanger över landsgränser. Digitaliseringen har inneburit att de största företagen i Skandinavien, som är våra kunder, har kunnat anpassa sig till den kraftiga förändringen i vardagen trots den inledande inbromsningen. Därför vågar jag säga, att corona var relativt odramatiskt för många av de stora företagen. För oss var det‘det stora provet, och jag känner själv att vi har klarat det.

Jeppe Hedaa tar stora danska verksamheter som Lego och Grundfos som exempel.

– De sitter ute på landet så de kan inte bara gå ut och plocka it-experter på stan. Där har coronakrisen visat att det inte var så farligt att ta in experter på distans. Det optimala vore så klart att alla satt på samma kontor och kände varandra väldigt bra och har jobbat ihop länge, men när du inte kan hitta de experter du behöver, och inte har råd att ha det permanent, så är det viktigare att faktiskt få någon som bevisat vad de kan.