Det kommer bli gott om avrop på Region Östergötlands och Östgötatrafiken nya ramavtal. Anbud från 45 konsultbolag kom in och av dessa valdes 38 ut till de åtta anbudsområden som upphandlingen är indelad i. Region Östergötland och Östgötatrafiken konstaterar att det är svårt att veta hur mycket som kommer avropas från ramavtalet, men baserat på tidigare statistik räknar man med att avtalet är värt cirka 110 miljoner kronor för de två plus två år som gäller.

Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård och har också hand om långsiktig och hållbar utveckling i regionen inom områden som näringsliv, kultur, infrastruktur, landsbygd och kollektivtrafik.

Kvadrat Linköping är ett av bolagen som fått tilldelning, i åtta olika kompetensområden.

– Kvadrat har varit ramavtalsleverantör till Regionen under många år. Avtalet med Regionen gör att Kvadrat kan fortsätta bidra till långsiktig och hållbar vidareutveckling av samhällskritiska verksamheter såväl regionalt som nationellt, säger Sara Kallblad, vd på Kvadrat Linköping.

Även på A Society gläds man också åt att man är ett av de utvalda bolagen.

– A Society får nu en möjlighet att genom Region Östergötland och Östgötatrafiken erbjuda sitt konsultnätverk utvecklande uppdrag inom en rad olika roller. Konsulter får möjlighet att bidra till att höja livskvaliteten för invånarna i Östergötland, konstaterar David Ljungberg.

Här är de 38 utvalda bolagen:
A Society
Advania
Afry Digital Solutions
Alten
Atea
Bita Service Management
Bolero
Castra Group
Centric
CGI
Chas visual management
Combitech
Consid
Cygate
Cygni
Donald Davies & Partners
Ework
Experis
Exsitec
Forefront Consulting
Hire Quality
HiQ
IT-Hantverkarna
Knowit
Kontract
Kvadrat Linköping
Mindroad
Modis
Perido
Propia
QCG
Security Solution
Sigma Kudos
Sogeti
SWCG
Sylog
Usify
Viati