Avtalet mellan Iver och Värmdö kommun sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning i ett år. Värmdö kommun beskriver upphandlingen av it-drifttjänster som ett viktigt steg i kommunens fortsatta digitaliseringsprocess. Iver ska bland annat leverera serverkapacitet och drift samt support- och samverkanstjänster. Införandeprojektet har redan påbörjats och driftsättning kommer att ske successivt.

– Genom vårt avtal med Iver kan vi förbättra tillgängligheten och motsvara de krav som vår verksamhet ställer. Detta är också en viktig del i en stabil och framtidssäker grundläggande infrastruktur, en förutsättning för kommunens pågående transformationsarbete mot att bli ett smartare Värmdö, säger Ulf Herkommer, it-chef på Värmdö kommun.

– Vi är förstås mycket glada över att vi vinner ytterligare kunder och marknadsandelar inom offentlig sektor. Offentlig sektor är en av våra prioriterade vertikaler där vi ska växa kraftigt som partner och leverantör. Under upphandlingen har vi lyckats visa att vi har ett arbetssätt och ett modernt och attraktivt erbjudande som ger Värmdö kommun rätt förutsättningar för sin fortsatta digitaliseringsprocess, säger Magnus Furmarker, regionchef på Iver.