Techbranschen är idag ett av de stora dragloken i svensk ekonomi. Företagen växer så det knakar och systemutvecklare är numera ett av de allra vanligaste yrkena enligt siffror från SCB.

Branschens stora problem är dock rekrytering, att hitta nya medarbetare. Det är alldeles för få som väljer data-, it- och teknikutbildningar efter gymnasiet. För att åtgärda detta menar vi, vilket vi också skrev i brevet, att skolan behöver bli bättre på att väcka intresset och visa på möjligheterna i programmering och digital teknik.

Frågan är inte ny. Redan 2015 beslutades att det skulle bli mer programmering i skolan. Programmering kom in som ett delmoment och skrevs in i läroplanen. Problemet är att detta uppfattades av både skolan och eleverna som ett extra krav, något som lades ovanpå den ordinarie kunskapen. Det har visat sig att skolan inte har klarat av att ge den undervisningen med tillräcklig kvalitet och på en sådan nivå som hade krävts för att ge eleverna en ordentlig grund att stå på.

Vårt moderna samhälle bygger på programmering. Ska vi på allvar utbilda för framtiden kan vi inte låta det gamla industrisamhällets behov fortsätta styra utformningen av skolämnena.

Arbetslösheten bland unga personer ligger idag på skrämmande höga nivåer. Covid-19-pandemin har ytterligare försvårat situationen genom att de sektorer som drabbats hårdast har varit där många unga kunnat på in en första fot på arbetsmarknaden, som i handeln och servicenäringen.

Vi riskerar alltså att få en situation där arbetslösheten bland unga växer samtidigt som techbranschen desperat söker efter nya medarbetare. Det blir en absurd skevhet på arbetsmarknaden.

För att påtala detta vände vi oss till utbildningsminister Anna Ekström. Vi har full förståelse för att undervisning i programmering och digital kunskap inte är helt enkelt. Därför erbjöd vi också branschens hjälp till svensk skola. Vi bidrar gärna med kompetens eller andra hjälpmedel för att höja nivån på undervisningen.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Genom att få in programmering och digital kunskap tidigare i skolan kan vi väcka intresset hos många som annars inte ens kommer på tanken att välja techbanan. Den ojämna könsfördelningen i branschen skulle antagligen förbättras och vi skulle även kunna ta in yngre medarbetare som inte nödvändigtvis måste ha gått igenom en hel ingenjörsutbildning. Utbudet av potentiella medarbetare skulle öka och branschen som helhet få möjlighet att växa.

Tyvärr blev responsen på vårt brev minst sagt sval. Det kom ett formellt tack och ”Utbildningsdepartementet har tagit del av era synpunkter”. Det finns säkert många andra bekymmer för utbildningsministern i dessa dagar, men vi hade ändå förväntat oss ett något större engagemang för framtidens arbetsmarknad. Det vi föreslår kräver varken pengar eller politiska förhandlingar. Vi vill bara få möjligheten att bidra och göra saker bättre för unga människor i Sverige.

Johan Jacobsson, vd Sylog
Anna Bäck, vd Kivra
Disa Jernudd, generalsekreterare Kodcentrum
Erik Isakson, Skolchef NTI-gymnasiet