I en ny rapport från Economist Intelligence Unit, EIU, som svenska telekomleverantören Ericsson ligger bakom, hävdas att länder med låg bredbandsuppkoppling har potential att öka BNP med upp till 20 procent genom att koppla upp skolor mot internet.

I rapporten sägs att en välutbildad arbetskraft har större chanser att skapa innovation och komma på nya banbrytande idéer som skulle kunna leda till ekonomisk utveckling och jobbskapande.

Enligt studien skulle en 10-procentig ökning av skoluppkoppling i ett land öka BNP per capita med 1,1 procent. I länder som västafrikanska Niger skulle BNP per capita kunna öka med nästan 20 procent om uppkopplingen av skolor kom upp i samma nivå som Finland.

Rapporten fokuserar vidare på fyra nyckelfaktorer för att åstadkomma en förändring: Den första är samarbete. En helhetsstrategi där både publika och privata aktörer ingår, behövs för att koordinera satsningarna.

Den andra nyckelfaktorn är tillgänglighet och kostnad. Att bygga infrastruktur för att möjliggöra tillgång till internet är en startpunkt. Kvalitet och kostnad för uppkopplingen är också viktiga faktorer.

Bädda in internet och digitala verktyg i utbildningen. Om skolan väl fått tillgång till internet måste tekniken bäddas in i läroplanen. Lärare måste utbildas för att integrera teknik i det vardagliga lärandet.

Den fjärde nyckelfaktorn som nämns är att skydda barnen online. Åtgärder måste vidtas för att säkerställa hälsosamma och skyddade inlärningsmiljöer online.

Ericsson, som alltså ligger bakom rapporten, uppger att de vädjar till offentliga och privata organisationer runt om i världen att ställa sig bakom satsningarna från Giga (ett initiativ från Unicef och International Telecommunication Union) och som arbetar för att säkra finansiering, datadelning, teknisk expertis och hitta hållbara affärsmodeller.

Ericsson har själv ingått ett treårigt partnerskap med Unicef för att kartlägga bredbandsuppkopplingen i 35 länder, uppger de.