De spanska, ungerska och isländska statliga filmarkiven är nästa kulturinstitutioner som ska ta hjälp av Axiell och dess mjukvara för att göra sina nationella filmskatter tillgängliga för alla. Det handlar dels om själva filmen, men även allt som rör filmen, som affischer, bilder samt information och material som kan beskriva den samlade historien om filmen, ska finnas digitalt.

– Filmindustrin vill bevara sina kulturskatter. Filmerna ska bevaras, lagas och lagras, och sist men inte minst tillgängliggöras för forskare och allmänhet. Idag, efterfrågas en lösning för att dessutom kunna hantera dessa stora samlingar på ett smidigt sätt och sedan kunna visa upp dem digitalt på ett kreativt sätt. Det sistnämnda har efterfrågats än mer nu under pandemin för att kunna nå ut med sina samlingar utan det fysiska mötet. I det uppdraget vinner vi mark runt om i världen och har fått stort förtroende bland de största institutionerna, säger Joel Sommerfeldt, koncernchef för Axiell Group.

Det är en rejäl apparat som ska hanteras. Filmoteca Española utgörs av en samling som innehåller nästan 40 000 verk och 250 000 objekt. Dessutom har de har ett särskilt intressant stumfilmsarkiv. Ungerns nationella filminstitut och filmarkiv innehåller över 100 år av ungersk och global filmkultur och är Centraleuropas största filmsamling med 300 000 filmer, 500 000 foton och 26 000 filmaffischer. Verksamheten har även ett betydande referensbibliotek och pappersarkiv med över 30 000 böcker, tidskrifter, manuskript och filmmanus.

Joel Sommerfeldt har tidigare pratat om bolagets stora planer, och han säger att det finns gott om uppdrag för bolaget inom exempelvis bibliotek, skola och museum, där man har för avsikt att fortsätta göra olika kulturarv tillgängliga digitalt.

– Axiells mål är att bli en motsvarighet till kulturens Spotify när sektorn världen över i rask takt nu transformeras digitalt samt aktörerna inom sektorn utvecklas. Idag krävs att sektorn blir mer digitaliserad och det är en spännande tanke om alla samlingar skulle bli digitala och kunna tillgängliggöras i hela världen för både forskare, studenter och medborgare nu och i framtiden, säger han.