Den ideella organisationen Massrobotics, som bildades 2020, har nu släppt en 1.0-version av Massrobotics Interaoperability Standard. En ny standard som ska göra så att robotar från konkurrerande tillverkare kan interagera med varandra, rapporterar Zdnet.

Standarden låter robotar bland annat dela statusinformation och information om operationellt bruk med varandra så de kan jobba tillsammans i exempelvis lager eller fabriker. Den nya standarden gör det också möjligt att skapa en gemensam instrumentbräda där det går att få översikt över en robotflottas produktivitet och resursanvändning.

Än så länge deltar marknadsledande företag som Vecna Robotics, 6 River Systems, Waypoint Robotics, Seegrid, Mir, Autoguide, Mobile Robots, Third Wave Automation och Open Robotics Foundation i standarden.

Läs också: Amazon hoppas fler robotar ska förbättra de anställdas säkerhet