Vi har tidigare skrivit om hur Atea och IBM har gjort gemensam sak inom livsmedelsindustrin med blockkedjelösningen Food Trust. Nu har man tagit hem ännu en affär inom området. Det är Helsingborgs stad som vill säkerställa ursprunget på den mat som serveras i de kommunala storköken, som skolor och äldreboenden.

– Det är en stor utmaning att få bättre insyn i de råvaror som serveras i kommunen. Trots att vi och våra avtalade grossistbolag har gjort vårt bästa utifrån förutsättningarna har vi funderat på hur vi kan göra mer. När vi hörde att blockkedjeteknik kan hjälpa oss att ta ett större ansvar inledde vi direkt ett pilotprojekt, säger Linda Bjarle, livsmedelscontroller på Helsingborgs stad.

Det handlar om ett pilotprojekt som drar i gång i juni och ska pågå i fem månader. Och det är torsk som står i centrum. Att man valt torsk förklaras med att det är en av de råvaror i storköken som har längst och rörigast livsmedelskedja. Atea tar som exempel att det många gånger har visat sig att torsk som serveras i Sverige har fiskats i Norge, för att sedan fraktas till Kina för att fileas och även injiceras med vatten och kemikalier. Därför har man nu valt att satsa på att göra torsken mer spårbar.

– Äkthet är en jätteutmaning som kommuner kämpar med, där blockchain kan göra stor skillnad. Matsvinn är en annan, över 30 procent av världens matproduktion slutar i svinn. Med hjälp av blockchain kan man även anpassa matmängden bättre efter behoven. Att Helsingborgs stad tar det här klivet kan förhoppningsvis inspirera många andra kommuner i landet att titta på vad blockchain kan göra för dem, säger Mats Hälldahl, verksamhetsutvecklare på Atea.