Flera av de uppdateringar som görs av samarbetsplattformarna just nu är inriktade på att mötesdeltagare inte ska hamna utanför om de deltar via webben samtidigt som andra befinner sig fysiskt på kontoren.

Google adresserade också det här problemet när de presenterade sin senaste stora uppdatering av Workspace.

När Microsoft nu går ut med ett antal nyheter i Teams och även i Viva-plattformen så är det för att de ska ”minska avståndet mellan mötesdeltagare oavsett var de befinner sig”.

En del av de här nyheterna handlar om själva layouten och att man helt enkelt ska kunna se distansdeltagarna bättre på skärmen. Bland annat märks en ny mötesdesign. En funktion som ska rullas ut under året kallas ”front row i Teams Rooms” och denna innebär att videogalleriet är flyttat till botten av skärmen för att de som deltar på distans ska hamna mittemot de som befinner sig fysiskt i mötesrummet.

Mötet ska vara omgivet av information som dagordning, uppgifter och anteckningar, och möteschatten ska vara synlig för alla i rummet så att deltagarna kan se och svara på kommentarer som delas via chatten.

Andra nyheter som Microsoft går ut med nu är inriktade på själva presentationerna och att dessa ska bli mer inkluderande och engagerande. Med nya PowerPoint Live-funktioner ska användarna kunna skapa ett gemensamt utrymme där alla i mötet kan vara delaktiga.

Med en laserpekare kan presentatören göra deltagarna uppmärksamma på viktiga punkter under möten, och det här ska då alla kunna se, även de som inte befinner sig i konferensrummet.

Microsoft har tidigare lanserat vad de kallar Fluid Framework-komponenter i chatten för att göra det smidigare för användarna att samarbeta i realtid. Även här kommer nya verktyg för att anställda som inte befinner sig i mötet just vid tillfället ska kunna bidra till dokumentet vid senare tillfälle genom ett format som kallas Fluid Component i OneNote, Outlook och Teams.

Distansdeltagare ska också kunna göra whiteboardanteckningar genom vad som kallas en ny hybrid whiteboardupplevelse. Med denna ska alla mötesdeltagare kunna arbeta på samma tavla.

Microsoft meddelar också att de byggt in den nya plattformen för medarbetarupplevelser, Viva, i Teams. Det här syftar till att motverka möteströtthet och digital överbelastning. Det ska finnas meditiationsövningar tillgänglige och möjlighet att schemalägga daglig ”fokustid” för att anställda ska få arbeta ostört.