I ett pressmeddelande uppger Integritetsskyddsmyndigheten IMY, tidigare Datainspektionen, att de efter en granskning av dessa kroppsburna kameror kommit fram till beslutet.

Kamerorna spelar in bild och ljud löpande, och detta lagras i en minut, sedan raderas det om inte biljettkontrollanten trycker på en inspelningsknapp.

IMY skriver att tekniken med kroppsburna kameror kan användas för att förebygga och dokumentera hotfulla situationer men att tiden för förinspelningen behöver minskas till maximalt 15 sekunder.

IMY anser också att SL brustit i sitt sätt att informera om kamerabevakningen och säger i en kommentar att ”det är allvarligt att SL inte informerar om att ljud spelas in eftersom resenärer i SL:s trafiknät inte rimligen kan förvänta sig att bli avlyssnade”.

SL använder kamerorna för att förebygga hotfulla situationer, dokumentera händelser och för att försäkra sig om att det är rätt personer som får böter om de använt lokaltrafiken utan giltigt färdbevis.