Svenska säkerhetsbolaget Pointsharp köper sin kollega Secmaker. Bakom affären står Main Capital, som investerar i mjukvarubolag i Norden, Benelux och Dach-regionen. Målet med Pointsharps köp av Secmaker är att bli en stor europeisk leverantör inom identitets- och åtkomsthantering.

– Vi är väldigt glada över möjligheten att ha Secmaker som partner och tillsammans skapa en ledande europeisk grupp för it-säkerhet. Secmaker och Pointsharp är båda baserade i Stockholm och delar liknande bakgrund och företagskultur. Med Main Capital delar vi visionen om att bygga en ledande europeisk säkerhetsleverantör, säger Pointsharps vd Niklas Brask.

Pointsharps har produkter för identitets- och åtkomsthantering som kan användas med multifaktorautentisering, säkerhetsgateway, användarbehörighet och lösenordshantering. Secmaker levererar certifikatbaserade säkerhetslösningar och har en stark ställning inom sjukvård och offentlig sektor. Bolaget planerar att inom kort lansera sin svenska molntjänst Live ID.

Tillsammans kommer de båda bolagen ha över 1 200 organisationer på kundlistan. Bland Secmakers kunder finns exempelvis Migrationsverket och Försäkringskassan, och Pointsharp har kunder som Volvo, NCC, Karolinska Institutet, Skandia och Audi.

– Aldrig förr har hoten mot it-säkerhet varit så många och så farliga som idag. Behovet för stark säkerhet har ökat, speciellt behovet att fasa ut lösenordsbaserade säkerhetssystem. Alla it-system och hela verksamheten måste involveras i övergångsprocessen. Med Pointsharp utvecklar vi nu ett komplett erbjudande som ger it-chefer medel för att avvärja de flesta säkerhetshoten, säger Niklas Anderson, vd på Secmaker.

Charly Zwemstra, som är managing partner på Main Capital, säger att investeringen i de svenska bolagen är ett första steg, och att fler förvärv lär komma.

– Kombinationen av Pointsharp och Secmaker skapar en ledande leverantör av säkerhetsprogramvara på den svenska marknaden med stor potential för framtida tillväxt i nordvästra Europa. Det gemensamma produkterbjudandet kommer att stärka båda bolagens position, och de delar många gemensamma kunder med kompletterande erbjudanden. Tillsammans med ledningsgruppen för den kombinerade Pointsharpgruppen kommer vi att fortsätta arbeta med att skapa mervärde för kunderna genom utbyggnad och vidareutveckling av produktsortimentet, både organiskt och genom förvärv i Norden, Benelux och Dach, säger han.