Analysfirman Gartner skriver nu att captcha, ett inloggningstest som ska skilja människor från automatiska program, fortsätter vara en godtagbar teknik att använda online, rapporterar The Register.

Gartner konstarerar samtidigt att captcha har tydliga brister. Tekniken skapar friktion för människor samtidigt som den inte är ett perfekt skydd mot botar. För att göra captcha-användningen mer uthärdlig rekommenderar analysfirman att den minst irriterande formen av inloggningstestet används.

”Använd inte ’välj en gatuskyld från ett rutnät av bilder’ som är Googles version av captcha”, skriver Gartners analytiker Akif Khan. Som alternativ förespråkar han istället mer utvecklade former av captcha som används av exempelvis Arkose Labs, Geetest och Perimeterx.

Enligt Akif Khan ska bra captcha både kunna avgöra om rätt svar ges såväl som om rätt svar ges misstänksamt snabbt, samt bli mer komplext om exempelvis botar tros förekomma. Rekommendationen är att bara använda captcha för mindre än fem procent av alla sessioner och i övrigt lämna över spam-hanteringen till en leverantör. En captcha:s effektivitet är också något som bör utvärderas med A/B-testning för berörda sajter.

Läs också: Cloudflare kastar ut Googles reCAPTCHA – skyller på integritetsproblem