Huawei får inte gehör för sina överklaganden hos Förvaltningsrätten gällande PTS beslut att stänga ute nätleverantören från de svenska 5g-näten.

Det uppger Förvaltningsrätten i ett pressmeddelande i dag. Rättens ordförande Ulrika Melin säger i en kommentar.

– Sveriges säkerhet är ett tungt vägande skäl och förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säker­hetsläget och hotbilden mot Sverige.

Förvaltningsrätten uppger att den ”kommit fram till att PTS har haft skäl att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät och som anger att befintliga produkter från Huawei ska vara avvecklade senast den 1 januari 2025”.

Förvaltningsrätten gör bedömningen att radioanvändning kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet om produkter från Huawei används i centrala funktioner i 5G-näten, skriver de vidare.

De anser visserligen att PTS brustit i sin handläggning, då de inte kommunicerat med Huawei, men att det inte finns skäl att upphäva besluten eftersom ”de inte har blivit materiellt felaktiga”.