Livsmedelskoncernen Greenfood, där varumärken som Picadeli, Greendeli, Daily Greens och Sallacarte ingår, har förlängt sitt it-tjänsteavtal med Iver. Den här gången har det gröna varit extra viktigt för Greenfood.

Det nya avtalet, som innefattar en mer molnbaserad leverans än tidigare, inkluderar nämligen även en specifik rapportering av hur det totala klimatavtrycket påverkas. Det innebär att all påverkan från serverdrift, licenshantering, backup-tjänster samt drift av lan, wifi och databaser kommer finnas med i rapporterna.

– Iver är rätt partner för oss när vi nu inleder transformationen mot molnbaserade tjänster. Vi har dessutom väldigt ambitiösa hållbarhetsmål, och under den kommande avtalsperiod ska Iver även hjälpa oss att mäta, utvärdera och minska vårt klimatavtryck som genereras av de it-tjänster som vi köper in, säger Josef Wellmarker, it-chef på Greenfood.

– Förnyat förtroende är det bästa kvittot vi kan få på att vi lever upp till våra kunders krav. Avtalet med Greenfood speglar de områden som många, särskilt större, verksamheter fokuserar på just nu. Större flexibilitet och en tätare och mer rådgivande dialog om transformation till mer molnbaserade lösningar, säger Mikael Ryberg, regionchef på Iver, som också betonar vikten av det ökade kravet på hållbarhet.

– Greenfood kommer nu vara del av ett pilotprojekt där vi redovisar det totala klimatavtryck, inklusive avtrycket från hela vår egen leverantörskedja, som är en följd av vår leverans av it-tjänster.