Enligt en ny rapport från analysföretaget Gartner kommer antalet distansarbetare fortsätta vara på en hög nivå de närmaste åren, detta oavsett om den pågående pandemin närmar sig ett slut eller ej.

I slutet av året kommer 32 procent av alla anställda vara distansarbetare, vilket kan jämföras med 17 procent 2017. Prognosen för 2022 är 31 procent och liknande siffror väntas för både 2023 och 2024.

Högst andel distansarbetare väntas det bli i USA och Storbritannien, närmare bestämt 53 respektive 52 procent för 2022. Prognosen för Tyskland och Frankrike ligger å sin sida på 37 respektive 33 procent, vilket är snäppet över Indien och Kina där siffrorna ligger på 30 respektive 28 procent.

Eftersom distansarbetare behöver bra utrustning för att kunna jobba hemifrån räknar Gartner med att försäljningen av datorer och pekplattor under 2021 kommer överstiga 500 miljoner exemplar för första gången någonsin.