Googles planer på att bygga datacenter, där man tagit höjd för att bygga fem serverhallar med tillhörande kontorsområden i Horndal i Avesta kommun, har varit en lång följetong. Länsstyrelsen Dalarna har pekat på att ett bygge kan innebära kraftig påverkan på närbeliggande sjöar, att fridlysta arter hotas, och inte minst att det finns risk för buller och utsläpp. Även Lantbrukarnas Riksförbund har varnat för att den planerade vattenledningen, som beräknas bli 17 kilometer lång och 20 meter bred, kommer att förstöra mycket åkermark.

Idag kom dock domen, och den ger it-jättens bolag DSC International AB grönt ljus för den miljökonsekvensbeskrivning som bolaget har lagt fram.

I domen framkommer att Mark- och miljödomstolen ger DSC International tillstånd till ”uppförande och drift av ett datacenter med en reservkraftsanläggning, innefattande flera förbränningsanläggningar med en total (sammanlagd) installerad tillförd effekt om maximalt 1 500 MWth på fastigheten Horndalsbyn 12:28 i Avesta kommun”.

Domstolen ger också tillstånd till ”att bortleda vatten från Dalälven (i området Bysjön) till en mängd om maximalt 0,27 m3/s samt att för detta ändamål anlägga och bibehålla pumpstation och uttags- och utsläppsledningar”. När vatten ska ledas bort från Dalälven ska det dock ske i samråd med de bönder som berörs.

För By Fiskevårdsområde gick det dock inte lika bra, då Mark- och miljödomstolen avslår dess ansökan om ersättning med 20 000 kronor per år för fiskutsättningar.

För Avesta kommun är det ett välkommet besked, inte minst med hänvisning till kommande arbetstillfällen. Tidigare har det framkommit att Google räknar med att det behövs mellan 350 och 400 anställda för datacenterdrift. Dessutom innebär själva byggandet en hel del arbetstillfällen. I det fallet kan det handla om upp till 1 500, enligt Avesta Tidning.

Kommunalråd Lars Isacsson (S) säger till P4 Dalarna att det är “en glädjande nyhet för Horndal, Avesta och Dalarna och att det nu bara är ett steg kvar, att Google sätter igång att bygga”.

När det blir återstår att se. Hos Google är Mark- och miljödomstolens beslut naturligtvis ett välkommet besked.

– Vi är jätteglada att domstolen gör samma bedömning som oss i den här frågan, att marken som Google äger i Horndal är ett lämpligt ställe att etablera datacenter på. Vi har ansträngt oss för att besvara domstolens frågor i detalj och tydliggöra hur en möjlig etablering skulle gå till. Vad vi ser är att regionen har rätt kombination av pålitlig energiinfrastruktur, kunnig arbetskraft och närhet till användarna, vilket är nyckelfaktorer för ett sådant här projekt, säger Joakim Larsson, som är Googles kommunikationschef i Sverige och Finland.

Men Joakim Larsson håller dock fast i vad Google tidigare har sagt, det vill säga att det ännu inte har fattats något beslut om att it-jätten faktiskt ska bygga i Dalarna.

– Från Googles sida har vi ännu inte fattat något affärsbeslut om vi ska bygga datacenter på marken, det beror helt på vilka framtida behov av datakapacitet som vi ser i Googles verksamhet i Europa. Sedan en tid tillbaka pågår förberedande arbete på marken i Horndal för att se till att vi har möjligheten att bygga datacenter där, om vår verksamhet skulle kräva det.

Ett överklagande av domen ska ha inkommit senast den 14 juli. Från domen framkommer också att verksamheten vid datacentret ska ha påbörjats inom tio år från den dag då tillståndsdomen får laga kraft.