Oracle har presenterat ett nytt system som är tänkt att belöna företagets trogna kunder.

I korthet handlar det om att för varje dollar som kunderna betalar delas en kredit på 25 cent ut som kan användas för support. Användare som tecknat upp sig för Unlimited License Agreement (ULA) får å sin sida en kredit på 33 cent.

Föga förvånade finns det en lång rad undantag, till exempel räknas inte tjänster som Oracle Cloud Marketplace eller appar som Oracle Cloud ERP. Dessutom är giltighetstiden för krediten begränsad till ett år, sedan får kunderna börja om på noll igen.

Vill du veta mer om Oracle Support Rewards kan du surfa vidare till Oracle Cloud Infrastructure Blog.