Under tisdagen presenterades Github Copilot, ett nytt verktyg som är tänkt att göra det enklare att programmera.

Github Copilot har tagits fram i samarbete mellan Microsoft och OpenAI. Med hjälp av verktyget får du förslag på vilken kod som ska användas härnäst, vilket kan snabba upp processen avsevärt.

Tack vare maskininlärning är Github Copilot redan i dagsläget hyfsat bra på att föreslå rätt kod, men förhoppningen är förstås att verktyget ska bli ännu bättre med tiden.

För bästa resultat rekommenderas Javascript, Python, Typescript, Ruby eller Go, men i princip stöds alla programmeringsspråk.

Github Copilot finns i skrivande stund tillgängligt som ett tillägg för Visual Studio Code, men på sikt ska det bakas in i alla versioner av Visual Studio.