En sammanslutning av flera stora amerikanska teknikföretag som Facebook, Google, Twitter och Apple varnar nu för att de kan behöva lämna Hongkong till följd av ett förslag om en ny antidoxxings-lag som de säger skulle göra dem kriminellt skyldiga för att publicera användares innehåll, rapporterar Cnet.

Doxxing går ut på att trakassera någon genom att ta reda på så mycket som möjligt om personen och sedan lägga ut informationen på internet. Doxxing har varit ett stort problem i Hongkong sedan mitten av 2019 när stora protester drog igång gällande förslag om att ändra lokala utlämningslagar. Enligt Hongkongs regering har den massiva ökningen av doxxing "testat gränserna för moral och lag".

Sammanslutningen av de stora teknikföretagen säger att de delar Hongkongs oro över doxxing och tar problemet på allvar, men att de inte ser hur de kan fortsätta vara verksamma i regionen om sanktioner skulle införas.

I ett svar avfärdar Hongkongs regering sammanslutningens oror och säger att lagen bara gäller för olaglig doxxing och att den kommer hjälpa myndigheter genomföra utredningar och gå efter misstänkta. Enligt regeringen kommer lagen inte på något sätt påverka utländska investeringar i Hongkong. Oavsett lovar de att träffa sammanslutningen för att bättre förstå deras oro.

Läs också: Polisräd mot svarta marknaden för utbildningsmaterial i Hongkong