Huawei fick inte gehör för sina överklaganden av PTS beslut att stänga ute nätleverantören från de svenska 5g-näten i förvaltningsrätten. Nu meddelar bolaget att de överklagar domen till nästa instans, som är kammarrätten.

– Vi har nu landat i slutsatsen att ett överklagade är rätt väg framåt och att en högre instans bör pröva dessa principiellt viktiga frågor, säger Huaweis Nordenchef Kenneth Fredriksen i ett pressmeddelande.

Huawei har endast lämnat in ett så kallat blankt överklagande och har begärt anstånd för att komplettera sin argumentation senast den 30 september 2021.