Efter ett tufft år med att stödja företagen under pandemin förbereder sig it-avdelningarna för ytterligare ett par hektiska månader. Enligt analysföretaget Gartner kommer de globala it-investeringarna att växa med 9 procent i år.

It-utrustning och mjukvara står för den starkaste tillväxten med 13 respektive 14 procent, men tillväxten är tydlig inom alla segment.

– Teknikinvesteringarna går in i en ny fas, säger John-David Lovelock, analytiker på Gartner.

I stället för att satsa allt på korta projekt för att hålla företagen flytande under pandemin handlar det nu om längre och mer genomgripande digitalieringsprojekt.