Den europeiska centralbanken ECB beslutade på onsdagen att inleda ett digitalt europrojekt. Den första fasen innebär en två år lång undersökningsfas.

”Utredningsfasen kommer att pågå i 24 månader och syftar till att ta itu med viktiga frågor rörande design och distribution. En digital euro måste kunna tillgodose européernas behov och samtidigt bidra till att förhindra olaglig verksamhet och undvika oönskade effekter på finansiell stabilitet och penningpolitik”, skriver ECB i ett pressmeddelande..

Banken betonar att det inte finns något beslut fattat om att införa en digital euro och att det, om den införs handlar om att komplettera kontanter och inte ersätta dem.

– Vi kommer att samarbeta med Europaparlamentet och andra europeiska beslutsfattare och regelbundet informera dem om våra resultat. Medborgare, handlare och betalningsindustrin kommer också att vara involverade, säger ECB:s styrelseledamot Fabio Panetta, ordförande för arbetsgruppen för en digital euro.