Nu har resultatet från Jetbrains årliga State of the Developer Ecosystem-undersökning sammanställts. Årets undersökning är den största någonsin med över 32 000 utvecklare världen över. Den visar också att Javascript, Github och Amazon Web Services (AWS) är de stora vinnarna, rapporterar The Register.

Javascript toppade programmeringsspråken med 69 procents användning varav 39 procent av utvecklarna identifierade det som sitt primära programmeringsspråk. Siffrorna liknar i stort de från året innan med skillnaden att Java nu minskat från 37 till 32 procent medan PHP istället ökat från 15 till 22 procent.

64 procent av de svarande använder AWS, 25 procent använder Google Cloud, 22 procent använder Microsoft Azure och 12 procent använder Alibaba Cloud. Microsoft Azure är vanligare för stora företag, Google Cloud för små företag och AWS för medelstora företag.

Hela 91 procent använder Github som sitt versionshanteringssystem, varav 48 procent använder det för sin verksamhet. Andraplatsen Gitlab används av 36 procent.

Enligt undersökningen ska 71 procent av utvecklarna jobba på back-end-applikationer, 58 procent på front-end webb, 32 procent på desktop och 30 procent på mobil.

Undersökningen visar också att programmerare fortsätter vara ett mansdominerat yrke. Utvecklare med mer än 16 års erfarenhet är till 97 procent män medan bland de som har mindre än ett års erfarenhet är 88 procent män.

Programmerare fortsätter också vara ett ungt yrke där 48 procent är mellan 21 och 29 år och endast 14 procent är över 40 år.