Den stora brist på komponenter som har drabbat branschen har hittills varit relativt skonsam mot telefontillverkarna. Men nu hissas varningsflagg även där.

Effekterna förväntas märkas på olika sätt. Prishöjningar är ett, sänkt produktionstakt ett annat. Dessutom har flera nya telefonlanseringar blivit försenade. Det skriver Wall Street Journal.

Apples och Samsungs främsta modeller har prioriterats och klarat sig undan de värsta störningarna. Men samtidigt flaggar världens största tillverkare av smarta telefoner, Samsung, för att komponentbristen kommer innebära en minskning av den totala leveransen med 20 procent jämfört med det senaste kvartalet. Även Googles telefon Pixel 5A drabbas, och kommer bara lanseras i USA och Japan.

Enligt Wall Street Journal förväntas dock kunderna tolerera prishöjningar eftersom det främst handlar om 5G-kompatibla modeller.